Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
About Varied / Hobbyist Official Beta Tester Czarna ArcherFemale/Poland Groups :iconstargateatlantisclub: StargateAtlantisClub
Pegasus Galaxy
Recent Activity
Deviant for 4 Years
16 Month Premium Membership
Statistics 649 Deviations 14,644 Comments 17,176 Pageviews

Newest Deviations

My newest stuff.

Random Favourites

Do you think politics influence artists and their works? 

69%
11 deviants said Sometimes.
19%
3 deviants said Yes.
6%
1 deviant said Rarely.
6%
1 deviant said No.
0%
No deviants said Other (please comment).

Visitors

Punt a muzzle on an artist's snout!

Journal Entry: Thu Jul 3, 2014, 8:04 AM


Hello my Friends!

I was thinking and considering touching this subject for some time, not sure if it was even worth of my attention, especially in face of more urgent and serious events that unfolded lately in my country that caught my attention. But after giving it a thought I decided to express my opinion in this matter seeing as it is the second most serious matter that occurred in Poland in June of this year.

As an artist (self-declared) I highly value my personal freedom of speech and freedom of artistic expression as well as freedom of speech and artistic expression of other people. Of course freedom of expression has nothing to do with quality or good taste, but that’s irrelevant for the subject at hand (bad and poor art is just that, but the principle still applies).

So, what happened? There was a cultural event in Poznań called Malta Festival; part of this event was a close theatrical spectacle by Rodrigo Garcia “Golgotha Picnic” that was called off due to protests. Protesters claimed that the show was a blasphemy.

To be perfectly clear, I never saw it, I didn’t read it and I don’t know how it looks like. I do not know if it is a good play or not, if it has any artistic value or if it’s just waste of time. The quality of that play is not the issue here. The issue is the terror.

You see, the play was cancelled due to threat of riots that Bishop of Poznań was encouraging! Number of Catholic fundamentalists protested against the play. It is their right to protest, that’s freedom of speech too. But freedom of speech ends the moment when someone starts to threat with violence and that’s what happened. No one did anything in that matter. Police claimed to be helpless and not able to guarantee safety of spectators and actors. Our Minister of Internal Affairs didn’t even bat an eyelid upon hearing that forces that work under his department (Police) claim to be unable to perform their duty.

All that hurt because I feel that as an artist I am discriminated. But what hurts just as bad is the fact that people who never saw or read the play and honestly cannot know what it is really about, protest, insult and pour pure hatred (while praying at the same time – hypocrisy anyone?) over those who just wish to use their freedom.

In Poland offending someone’s religious feelings is punishable. Of course person who felt offended has to notify the prosecutor or the police of the fact of being offended. But to be offended one had to face the offense in some way, and in here no offence took place because the play was never performed on stage. So how anyone could be offended by an event that never took place?

Catholic fundamentalists (just like any and all other fundamentalists in the history of ever) claim to be repressed, discriminated, persecuted, overpowered and oppressed by anyone who is not them or scared by them (and thus sitting quietly and not uttering a single word against them) while at the same time terrorising those who dare to have a different point of view or not share their beliefs, or be too liberal for their liking.
These fundamentalists just managed to silence an artist that wasn’t even planning on showing his art in public but just to those who willingly agreed to view it. They silenced him just because they wanted to extort their own freedom by smothering freedom of other people.

Concluding, this is how artistic freedom dies: in the sound of insults, threats and holier than thou indignation.

Długo zastanawiałam się i rozmyślałam nad dotykaniem tego tematu, nie byłam pewna czy jest w ogóle wart mojej uwagi, zwłaszcza w porównaniu z innymi, pilniejszymi wydarzeniami, jakie miały ostatnio miejsce w moim kraju i przykuły moją uwagę. Ale po zastanowieniu się, postanowiłam jednak wyrazić swoją opinię w tej, drugiej najważniejszej sprawie, jaka miała miejsce tego czerwca.

Jako artystka (samozwańcza) wysoko cenię sobie swoją osobistą wolność słowa i ekspresji artystycznej, tak jak szanuję obie te wolności u innych ludzi. Rzecz jasna, wolność artystyczna ma się nijak, do jakości sztuki czy nawet dobrego smaku, ale nie to ma tutaj znaczenie (marna sztuka jest tylko i wyłącznie gniotem, ale zasady ciągle obowiązują).

Więc co takiego się stało? W Poznaniu miało miejsce wydarzenie artystyczne zatytułowane Festiwal Malta; częścią tego festiwalu miała być sztuka teatralna Rodrigo Garcii „Golgota Picnic” niedostępna dla szerokiej publiczności i wystawiona w zamkniętej Sali, która została odwołana w skutek protestów. Protestujący twierdzili, że jest bluźniercza.

Żeby było jasne, ja nie widziałam tej sztuki, nie czytałam jej, nie wiem nawet jak wygląda w teatrze. Nie wiem czy to dobre przedstawienie, czy nie, czy ma jakąś wartość artystyczną czy jest tylko stratą czasu. Nie jakość przedstawienia jest tu problemem. Jest nim strach.

Bo widzicie, sztuka została odwołana po tym jak Biskup Poznania nawoływał do zamieszek. Pewna liczna fundamentalistów katolickich zaprotestowała przeciwko tej sztuce. Takie jest ich prawo, to też jest forma wolności słowa. Ale wolność słowa kończy się w momencie, kiedy w ruch idą groźby użycia przemocy a to właśnie miało miejsce. I nikt nic nie zrobił. Policja stwierdziła, że jest bezradna i nie może zagwarantować bezpieczeństwa widzom i aktorom. Nasz Minister Spraw Wewnętrznych nawet nie mrugnął słysząc, że siły mu podległe (Policja) przyznają się do niemożności wykonywania swoich obowiązków.

Zabolało, bo jako artystka czuję się dyskryminowana. Ale tak samo boli fakt, że ludzie, którzy nigdy nie widzieli tej sztuki, nie czytali jej i zasadniczo nie znają jej treści, obrażają i wylewają swoją nienawiść (modląc się przy tym głośno – ktoś zamawiał hipokryzję na wynos?) na tych, którzy chcieli skorzystać ze swojej własnej wolności.

W Polsce obrażanie czyichś uczuć religijnych jest karane. Oczywiście osoba, której uczucia zostały obrażone musi sama zgłosić się do prokuratora czy na policję i powiadomić o obrazie uczuć religijnych. Ale żeby móc być obrażonym, trzeba najpierw jakoś napotkać na źródło obrazy, a tutaj żadne obrażanie uczuć religijnych miejsca nie miało, ponieważ do wystawienia sztuki nie doszło. No więc jak ktokolwiek może być obrażony przez wydarzenie, które nie miało miejsca?

Katoliccy fundamentaliści (tak samo jak i inni fundamentaliści w całej historii ludzkości) twierdzą, że są represjonowani, dyskryminowani, prześladowani, zwalczani i opresjonowani przez wszystkich tych, którzy nie należą do ich grupy albo się ich boją (i przez to siedzą cicho bojąc się pisnąć słóweńko sprzeciwu); w tym samym czasie terroryzując tych, którzy mają czelność mieć inne zdanie albo nie podzielać ich przekonań, albo być zbyt liberalnym w ich mniemaniu.
Ci fundamentaliści właśnie uciszyli artystę, który nawet nie planował pokazywać swojej sztuki szerokiej publiczności a tylko tym, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli zdecydowali się ją obejrzeć. Uciszyli go, bo chcieli wymusić własną wolność kosztem wolności innych.

Konkludując, tak właśnie umiera wolność artystyczna: przy akompaniamencie wyzwisk, gróźb, świętego oburzenia.


~~~
CSS and background by derelictvampire
  • Mood: Tired
  • Listening to: My computer's fan.
  • Reading: Comments.
  • Watching: Computer screen.

deviantID

CzarnaArcher
Czarna Archer
Artist | Hobbyist | Varied
Poland
Type of deviant: Mad Scientist.

Born:
Late XX century. I'm old enough to remember what happened 25 years ago.

How do I look:
If you must know, I dress black (and sometimes camouflage or dark colour accessories), wear combat boots, but lately gave a chance other types of boots (and still think combat boots are the best). I am very pale, blonde, green eyes, short (1,57 meter or 5'1 feet), hour shape figure, and rather classic face features.

My personality:
I have an obsessive personality, in positive way of course. I tend to be expert about anything I'm obsessed with. If it's interesting enough it becomes my hobby, if not, I get bored and find myself new thing to be obsessed with.

Also, I am dyslexic, a bit hyperactive at times (don't feed me sugar or I'll start to bouncing the walls an ceiling).

:work:
Preferred tools of trade:

For traditional work:
- pencils;
- ink pens;
- rapidograph;
- colour pencils;
- oil pastels;
- crayons;
-good old paper.

For digital work:
- Wacom tablet (currently Bamboo);
- GIMP or Photoshop (depending what I currently have at my disposal);
- various other programs (like Photofiltre, My Paint, Paint Net, Deep Paint);
- my computer(s).


Current Residence: Warsaw, Poland.
deviantWEAR sizing preference: Small
Print preference: Large
Favourite genre of music: Rock, Metal, Reggae, Blues, Jazz (sometimes).
Favourite photographer: Police photographer
Favourite style of art: Don't have. I love'em all.
Operating System: I have masochistic leaning - try guess.
MP3 player of choice: creative zen nad my phone.
Wallpaper of choice: Antythin unearthly.
Favourite cartoon character: Diego, the Sabretooth Tiger from Ice Age lol
Personal Quote: Carpe noctem et memento vitae.
Interests

Webcam

External Links

Archer Knows Best on Tumblr - My Tumblr account, WARNING: for adults only
Archer Knows Best on Twitter - My Twitter. WARNING: political contain, but not only.
Stargate Wraith Mania by WraithWorshipper
Craddle of Wraiths - Russian language
Boli.Blog - for adults only (PL)

Credits

Credits:
In my deviations I used or may use in the future following fonts (all of them I aqquired by CDs or internet pages).
- Abaddon by Ragnarok POB 140333 Austin TX 78714 (from internet),
- Angel by JuliaL (from internet),
- Anquietas by Joseph Spicer (from internet),
- AVP, Blade 2, Hannibal Lecter, Sleepy Hollow, by Jens R. Ziehn (from internet and CD),
- EanBwrP72Tt by Bear Rock Technologies Corp (from CD).,
- FightThis by Apostrofe (from internet, apostrofe@mail.com),
- Helldorado by Levi (from internet),
- InvisibleKiller by Paul Rein (from CD),
- Neverwinter by Neale Davidson (from CD),
- Predator by Jim Sorenson (from internet),
- Tfu Tfu by Meir Sadan (from internet, meir@sadan.com),
- LetterOMatic by Nate Piekos (from internet, piekosarts.com/blambotfonts),
- Gringo Nights by Jakob Fisher (from internet, www.pizzadude.dk),
- Stargate by Isis Font Foundry (from CD).
- Friday 13 by Thomas W. Otto, Norfok Inc. (for atavistic growls, from internet)

Fonts found on 1001freefonts.com:
- Various fonts by www.blambot.com
- Various fonts by www.pizzadude.dk
- Various fonts from Apostrophic Laboratories
- Various from Komika


I also use brushes, textures and other resources delivered by redaction of Practical Photoshop.

I wish to thank to all the authors: you made my work much esier and pleasant.

Comments


Add a Comment:
 
:iconluna-fantasma:
Luna-Fantasma Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist General Artist
 Neko Emoji-37 (Yay) [V2] HAPPY FRIEND'S DAY sweet heart, you are one of my best friends here in DA :tighthug:   in my country we celebrate that day today but I know not all the countries have the same date. Anyway happy friend's day to you!
Reply
:iconczarnaarcher:
CzarnaArcher Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist General Artist
Happy Friend's Day to you too!
To be honest I didn't even knew that there is such a day :blush: But now I know, so Happy Friends Day to you too! I wish you could log in more often but I understand that your education goes first (and it should).
Reply
:iconluna-fantasma:
Luna-Fantasma Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist General Artist
Oh I come almost every day here at Deviantart, it is just that I dont often upload stuff because most time I upload after days I made the final proyect. It need to be perfect to my eyes before uploading it XD :XD:
Reply
:iconczarnaarcher:
CzarnaArcher Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist General Artist
I drop in daily too, but I often just answer few posts and got to dash.
Reply
:iconsaina-chan:
saina-chan Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Polska.
TFy.
Mądry żurnal.

Pozwól mi sie watchować bo brakuje mi takich.

A wpadłam tu przypadkeim widząc nicka "CzarnaArcher". I to 'Czarna' mnie uderzyło.
Reply
Add a Comment: